Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

I løpet av 2012 har Fylkesmannen i Oppland betalt ut nærmere 5,7 millioner kr til fri rettshjelp

Til sammenligning ble det i 2011 betalt ut 6,5 millioner, altså en nedgang på cirka 800,000 kr. Til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd ble det betalt ut nærmere 500 000 kr, som er omtrent likt med 2011.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.01.2013

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten innenfor visse områder og gitte økonomiske vilkår. I 2012 kom det inn 705 søknader om fri rettshjelp og 350 søknader om dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd i utlendingssaker. Til sammenligning kom det i 2011 inn 853 søknader om fri rettshjelp og 625 søknader om dekning av utgifter til tolk.