Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen betalte i 2011 ut nærmere 6,5 millioner kroner til fri rettshjelp

Dette er ca 1,3 millioner mindre enn i 2010. Det er også betalt ut nærmere 500 000 kroner til dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd. Dette er en nedgang på ca 600 000 kroner fra 2010.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2012
Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av staten innenfor visse områder og gitte økonomiske vilkår. I 2011 kom det inn 853 søknader om fri rettshjelp og 625 søknader om dekning av utgifter til tolk i forbindelse med fritt rettsråd i utlendingssaker. Til sammenligning kom det i 2010 inn 1261 søknader om fri rettshjelp og 940 søknader om dekning av utgifter til tolk. Nedgangen skyldes i noen grad at det har vært en reduksjon i antall asylsmottak i Oppland. Salærsatsen for fri rettshjelp har i 2011 vært kr 905 pr time.