Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Forvaltningsrett

Oppdatert 22.03.2022

Forvaltningsloven har generelle regler om blant annet habilitet, taushetsplikt og veiledningsplikt. Loven tar også for seg utredningsplikt, begrunnelsesplikt, underretningsplikt og klage- og omgjøringsadgang. Loven inneholder også regler om hvordan forskrifter og vedtekter skal utarbeides. 

For­valtnings­loven bestemmer blant annet hvordan en kommune eller et statlig forvaltningsorgan skal treffe vedtak, og gir deg som innbygger klare rettigheter i møtet med det offentlige:

  • Du har rett til å bli varslet om en pågående sak.
  • Du har rett til å søke råd hos en advokat eller en annen du har tillit til.
  • Du har rett til (med noen unntak) å se dokumentene i saken din.
  • Du har rett til å få en begrunnelse for det vedtaket som er fattet.
  • Du har rett til å klage på enkeltvedtak.
  • Du kan i noen tilfeller få dekket saksomkostninger hvis vedtaket blir endret etter en klage.
  • Du skal få hjelp til å klage hos den som har fattet vedtaket.

Det er bare vedtak som angår enkeltpersoners rettigheter og plikter, som regnes som enkeltvedtak. Statsforvalteren er klageinstans for noen typer enkeltvedtak.

Vis mer


Publisert 07.09.2015

Østre Toten Eiendomsselskap AS sin virksomhet omfattes av "offentleglova"

Fylkesmannen har nå vurdert saken om Østre Toten eienomsselskap på nytt og funnet at selskapet omfattes av offentlighetsloven. Dermed får offentligheten innsyn i selskapet dokumenter.


Publisert 07.09.2015

Lillehammer Olympiapark må gi innsyn

Fylkesmannen har pålagt Lillehammer Olympiapark AS å gi offentligheten innsyn i undersøkelse av arbeidsmiljø og ledelse i selskapet som ble gjennomført våren 2015.


Publisert 08.12.2014

Avisa Vigga får innsyn i Outlook-kalenderen til ordfører og rådmann i Lesja

Lokalavisa Vigga ba om innsyn i outlook-kalenderen til ordfører og rådmann i Lesja. Lesja kommune  avslo innsynskravet og begrunnet dette med at det kunne være taushetsbelagte opplysninger i disse kalenderene. Vigga klaget på kommunens vedtak og saken ble sendt til Fylkesmannen i Oppland som mener at det ikke er noe grunn til å nekte innsyn