Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Mottak og bosetting

Informasjon om mottak og bosetting av flyktninger og asylsøkere

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.10.2015

Etablering av nye mottak

UDI ber om en kartlegging av steder/lokaler for mulig innkvartering av migranter, flyktninger og asylsøkere til Norge (lenke til brev fra DSB om mulig innkvartering). Det bes om utfylling og innmelding av skjema (lenke til skjema over mulig innkvarering) innen gitte tidsfrister.

Rundskriv om kommuners saksbehandling av asylmottak etter plan- og bygningsloven

Det å ta i bruk hoteller, sykehjem, skoler og privatboliger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger etter plan- og bygningsloven som både kommuner og de som driver asylmottak har bedt om å få svar på. Det sendes nå rundskriv til alle landets kommuner og fylkesmannsembeter om temaet. Les mer her >

Presisering fra Regjeringen om bosetting av EMA:

Tolkningsuttalelse fra KMD, som omhandler kommuners saksbehandling av omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (Lenke til uttalelse >)