Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

«Kokebok» ved etablering av nye mottak

Fylkesmannen arrangerer nå møter for og med kommuner som har fått en eller annen form for mottak for flyktninger/asylsøkere/EMA-barn. Her kommer det fram informasjon som er verd å dele også utenfor møtelokalet, f.eks. en «kokebok» ved etablering av nye mottak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.12.2015

På møtet som ble arrangert i Ringebu den 27. november la Øyer kommune fram sitt utkast til en «veileder for etablering av akuttmottak». Her kan det være ideer å hente for alle som står i samme situasjon.

Her er Øyers utkast til veileder.