Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

- Å forebygge sosial ulikhet er viktig for å få til god integrering-

Dette var budskapet til Sylo Taraku da han i dag innledet på en fag- og erfaringssamling på Gjøvik. Han sa videre "at for å få dette til trengs det kompetanse og kvalifisering" Tema var integrering og ca 100 deltakere fra kommunene i Oppland og statlige etater deltok

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2017

Fylkesmannen i Oppland i samarbeid med IMDI, NAV Oppland, Oppland Fylkeskommune, UDI, Husbanken og Bufetat var arrangør. Etter innledningsforedraget kunne deltagerene delta på ulike ulike læringsverksted hvor det ble delt erfaringer.

Deltagerne kunne velge mellom disse læringsverkstedene:

  • Hverdagsintegrering – hvordan jobbe med faddere?
  • Bosetting og kvalifisering av flyktninger – samordning på tvers
  • Sosial kontroll og radikalisering
  • Kokkefagbrev etter Helsfyrmodellen – yrkesrettet opplæring med forsterket norsk
  • Os kommune – Bosetting av enslige mindreårige
  • Husbanken – Hvor skal de bo? 

Kontaktpersoner

Sylo Taraku

Sylo Taraku (f. 1973) kom til Norge som flyktning fra Kosovo tidlig på 1990-tallet. Han er statsviter, og har blant annet vært generalsekretær i NOAS, LIM og underdirektør i UDI. Taraku er i dag rådgiver i Tankesmien Agenda.