Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Integrering, asylsøkere og flyktninger

Mange aktører er involvert i arbeidet med flyktninger og asylsøkere. Det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som har ansvar for ulike oppgaver, hvilke krav som stilles og hvilke tilskudd og støtteordninger som gjelder. På denne siden har vi samlet informasjon og aktuelle lenker fra ulike etater og aktører som kan tenkes å være nyttige for kommunene. Vi vil oppdatere informasjon og lenker etterhvert som vi høster erfaring.


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


27.12.2018

Få nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i Innlandet(3)

Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland blir slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra 1. januar 2019. Ønsker du nyhetsvarsling, altså en e-post, når det kommer nye saker på det nye fylkesmannsembetets nettside? Da må du følge denne lenken. Dette gjelder også deg som har hatt nyhetsvarsling på nettsider til de «gamle» embetene.

Ny nettside ble publisert i dag, 27. desember. Nesten 1.500 personer i de to fylkene har benyttet seg av nyhetsvarsling for å få tips om hva Fylkesmannen legger ut på nettsida, enten umiddelbart, daglig eller ukentlig. Det er i stor grad lokalpolitikere, blant annet nesten samtlige ordførere, og mange ansatte i kommunene som har valgt å bli varslet. Også organisasjoner og media er godt representert.

Det nye fylkesmannsembetet håper på enda flere abonnenter, og vi tror nyhetsvarsling er en god måte å holde seg orientert om hva som skjer hos Fylkesmannen i Innlandet på.

De fleste abonnentene våre velger «nyheter framside» for å få med seg de generelle sakene, men det er også mulig å velge ett eller flere fagområder:

 • Folk og samfunn
 • Asylsøkere og flyktninger
 • Barnehage og opplæring
 • Barn og foreldre
 • Helse omsorg og sosialtjenester
 • Vergemål
 • Miljø og klima
 • Landbruk og mat
 • Kommunal styring
 • Plan og bygg
 • Samfunnssikkerhet og beredskap

Takk for at du velger å følge oss på nettsida!


10.10.2017

Fagsamling integrering

Fylkesmannen i Oppland, IMDI, NAV Oppland, Oppland Fylkeskommune, UDI, Husbanken og Bufetat inviterer til felles fag- og erfaringssamling innen område integrering i Oppland.

 


29.09.2017

Håndboken "Arbeid med enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere" er oppdatert

Håndboken er et verktøy til kommunene for å gjøre en best mulig jobb for enslige mindreårige somskal bosettes eller er bosatt


02.06.2017

Fylkesmannen skal betale for tolk

I tilsyn med introduksjonsordningen er det Fylkesmannen som skal dekke utgifter til tolk. Det slår IMDi fast.


13.01.2017

IMDi anmoder kommunene i Oppland om å bosette 555 flyktninger i 2017

Anmodningen om bosetting av flyktninger ble sendt samtlige kommuner den 10. oktober. I 2016 vedtok kommunene i Oppland å bosette 707 flyktninger.


11.07.2016

11 kommuner i Oppland har fått tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fylkesmannen har tildelt totalt 400 000 kroner. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. 


22.06.2016

Fagdag om radikalisering

Høgskolen i Lillehammer arrangerer onsdag 12. oktober en fagdag om radikalisering. Hit kommer flere kjente samfunnsdebattanter og fagpersoner for å snakke om temaet og sette søkelys på det viktige arbeidet med å fremme inkludering og motvirke utenforskap.


14.03.2016

Flyktningarbeid langs tre akser

I de siste tre månedene av 2015 sto flyktningsituasjonen øverst på agendaen for mange i Norge; myndigheter, organisasjoner og privatpersoner. Hos Fylkesmannen i Oppland fulgte det tre spor.


10.03.2016

10.000 nye mottaksplasser utlyst: -Kommunenes store sjanse

Utlendingsdirektoratet har denne uka utlyst drift av inntil 10 000 nye asylmottaksplasser i Norge. –Dette kan være kommunenes store sjanse, mener fylkesmann Sigurd Tremoen og gir tre gode grunner til at kommunene selv bør drive mottak; 1) Statlig finansierte arbeidsplasser, 2) bedre integrering og 3) viktig samfunnsoppgave.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel