Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Åpningstider for utsalgssteder

Oppdatert 22.03.2022

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra regelen. Du søker om dispensasjon direkte til Statsforvalteren. 

Når Statsforvalteren behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Vi kan gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner, for eksempel i forbindelse med større idrettsarrangementer, jubileer, stevner og markeder. Når vi behandler en søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedet. Vi henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon en til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Statsforvalteren kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer


Publisert 09.06.2017

Får holde søndagsåpent på Fagernes og Leira

Utsalgssteder på Fagernes og Leira får holde åpent på søndager og helligdager i sommer.


Publisert 31.08.2016

Fossbergom i Lom får ikkje status som typisk turiststad heile året

Fylkesmannen har etter søknad frå Lom kommune avslått å gi Fossbergom status som typisk turiststad heile året. Fossbergom har allereie status som typisk turiststad frå 15. mai til 15. september. Dette inneber at butikkane kan halde ope på mellom anna søndagar i denne perioden. 


Publisert 08.04.2016

Faste utsalgssteder får ikke holde åpent 16. mai 2016 - 2. pinsedag

Fylkesmannen har avslått søknad fra NHO om dispensasjon til å holde faste utsalgssteder åpne 16. mai 2016 som er 2. pinsedag. Etter Fylkesmannenens vurdering utgjør ikke det at 17. mai kommer like etter pinse "særlige grunner"


Publisert 04.12.2015

Søndagsåpne butikker under Ungdoms-OL

Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra forbudet om søndagsåpne butikker under Ungdoms-OL.
Butikkene i Lillehammer sentrum får holde åpent 14. februar 2016 fra kl 1400 til kl 1800