Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

- Imponerende arbeid i barnehagene

I halvannet år har alle barnehager i Oppland jobbet spesielt med barns medvirkning. Fylkesmannen er imponert over arbeidet som er gjort.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2018

1. august i fjor trådte ny rammeplan for barnehagen i kraft. Kommunene i Oppland ble tidlig enige om at barns medvirkning skulle stå i fokus i realiseringen av planen. 31. mai ble halvannet års arbeid avrundet med konferansen «Barnehageliv fra barns perspektiv» på Lillehammer.

- Å sette et nytt planverk ut i praksis er krevende. Fylkesmannen er imponert over arbeidet som er gjort i hver enkelt kommune og barnehage, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Inger Kolstad.

Fylkesmannen i Oppland har over flere år hatt en koordinerende rolle knyttet til utviklingsarbeidet i barnehagene i Oppland, både offentlige og private. I løpet av implementeringsperioden har Fylkesmannen, i et faglig samarbeid med en av Norges fremste barnehageforskere, Berit Bae, arrangert elleve fagsamlinger for barnehagemyndighet og styrere og pedagogiske ledere i barnehagene. Samtidig har det pågått et stort arbeid ute i kommuner og barnehager.

Les også: Barnehagene går i samla flokk

Under avrundingskonferansen stilte tolv kommuner ut deler av sitt arbeid med ulike fagområder i rammeplanen. Fylkesmannen har i tillegg laget et hefte med dokumentasjon fra arbeidet fra flere barnehager. Heftet finner du i høyremargen.

260 personer deltok på avrundingskonferansen der det var fokus på å få fram erfaringer fra implementeringsprosessen fra ulike perspektiv. I tillegg til barnehagemyndighet, styrere og pedagoger deltok representanter fra Utdanningsdirektoratet.

FAKTA

Rammeplanen for barnehage er en forskrift til barnehageloven. Den har utdypende bestemmelser om barnehagens formål og innhold. Den er barnehagens og personalets viktigste pedagogiske arbeidsdokument. Personalet ser til rammeplanen når de skal utforme arbeidet sitt med barn i barnehagen. 

Rammeplanen er også et sentralt styringsverktøy som synliggjør hvilke krav samfunnet stiller til kvaliteten på barnehagetilbudet, og som brukes til å føre tilsyn med at eier oppfyller sine forpliktelser og sitt juridiske ansvar.