Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skoletilbudet til ungdommer i barneverninstitusjon må bli bedre

Forbedringsarbeid påkrevd etter tilsyn med videregående skoletilbud for ungdommer i barneverninstitusjon

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.09.2018

For å vurdere om ungdommer i barneverninstitusjon får et forsvarlig tilbud om videregående skole har Fylkesmannen i Oppland ført tilsyn med Oppland fylkeskommune og institusjonene Hugin barneverntiltak AS samt Olivia Solhaugen AS.

Hensikten med tilsynet var å vurdere om ungdom som bor i barneverninstitusjon får oppfylt sine rettigheter til videregående opplæring. I tilsynet har Fylkesmannen snakket med ungdom og ansatte ved institusjonene, så vel som representanter fra videregående skoler og Oppland fylkeskommune. Fylkesmannen har også gjennomgått skriftlig informasjon relevant for tilsynet.

Rapport etter tilsynet er nå sendt ut og er offentlig tilgjengelig. Fylkesmannen fant flere lovbrudd som skal rettes opp. Et av de viktigste funnene er at fylkeskommunen og barneverninstitusjonene må samarbeide tettere om å gi et helhetlig tilbud til ungdommer i institusjon.

- Fylkesmannen er svært opptatt av barn og unges rettigheter. I dette tilsynet har vi arbeidet tverrfaglig for å få et helhetlig bilde av om ungdommer i barneverninstitusjon får det skoletilbudet de har krav på. Vi fant at flere ungdommer ikke får et godt nok tilbud om videregående opplæring, og at instansene rundt ungdommene må koordinere arbeidet sitt bedre. Vi vil følge opp dette videre for å bidra til at ungdommer får det tilbudet de skal ha, sier fylkeslege i Oppland, Erlend T. Aasheim.