Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Nærmere nyttår får alle våre abonnenter spørsmål om de vil ha nyhetsabonnement på nettsidene til Fylkesmannen i Innlandet. Vi håper du svarer på dette.

At Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Hedmark slår seg sammen, krever betydelige datajusteringer. Blant annet er hovedsaksbehandlingssystemet i embetene nede til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.

Saksbehandlingssystemet på vergemål vil være ute av drift fram til 7. januar 2019. Vi ber dere i den forbindelse om å vente med å ta kontakt til 7. januar, dersom saken ikke haster. 

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på dette slik at kommuner og andre som sender oss saker med svarfrist/høringsfrist i den grad det er mulig kan ta hensyn til dette. Det innebærer blant annet at vi ikke klarer å ekspedere innsynsbegjæringer så raskt som vi vanligvis gjør. Begge embeter har åpent selv om det digitale saksbehandlingssystemet er nede, og vi vil håndtere de tidskritiske oppdragene.

Hvert av embetene mottar cirka 1.000 henvendelser hver eneste uke. Rettsikkerhet og forvaltningspraksis gjør oss svært avhengige av å ha et godt og stabilt saksbehandlingssystem for å håndtere alle brev og henvendelser. Vi ber om forståelse for at dataarbeidene vil gi konsekvenser vi ikke fullt ut rår over.