Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

37 år med fylkesmenn i Oppland

Da Fylkesmannen i Oppland nylig markerte at fra årsskiftet er 238 år med «aleneskap» slutt, stilte fire Fylkesmann i Oppland opp. Til sammen har de styrt fylkesmannsskuta i 37 år. For fra årsskiftet et det en fylkesmann felles for Hedmark og Oppland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.12.2018

Over 200 medarbeidere og andre inviterte gjester var samlet for å markere at om to uker er «Fylkesmannen i Oppland» historie. «Fylkesmannen i Oppland» ble som mange vet til ved at det store Oplandenes Amt ble delt i to i 1781, til Kristians amt (senere Oppland) og Hedemarken amt.

Siden 1781 har det vært 18 personer som har kunnet smykke seg med tittelen amtmann eller fylkesmann i Oppland. De fire siste var til stede, og fikk blomster av nåværende assisterende fylkesmann Eli Blakstad. Fra årsskiftet er de to fylkene igjen ett embete, med Knut Storberget som fylkesmann.

Knut Korsæth var fylkesmann fra 1981 til 2002. Han er skolemenneske med sterke bånd til idretten. Han var skolesjef i Lillehammer, skoledirektør i Oppland, ordfører i Lillehammer og var dessuten vararepresentant til Stortinget for Oppland i to perioder før han ble fylkesmann.   

Kristin Hille Valla var fylkesmann fra 2002 til 2014. Kristin Hille Valla har lang erfaring fra det offentlige, både innen politikk og administrasjon. Hun var lærer og politisk aktiv. Blant annet var hun leder av Rådet for videregående opplæring og med i mange regjeringsoppnevnte utvalg. Hun var statsråd i Miljøverndepartementet i Jan P. Syse sin regjering 1990-1991. Før hun ble fylkesmann var hun blant annet fylkesskolesjef i Oppland og direktør i Kommunenes Sentralforbund.

Christl Kvam var fylkesmann i 2015/2016. Hun har ledererfaring både fra det offentlige (bl.a. Oppland fylkeskommune) og det private. Hun var leder av fagforbundet Akademikerne og direktør for NHO Innlandet før hun ble fylkesmann.  Christl Kvam fikk permisjon fra denne stillingen fra 08.01.16 for å være statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.

Sigurd Tremoen overtok funksjonen som fylkesmann i 2016, og beholder den ut 2018. Han var assisterende fylkesmann fra desember 2010. Han startet hos Fylkesmannen i Oppland i 2005, men hadde et opphold i to år da han var avdelingsdirektør i SFT/Klif. Han har også jobbet i Miljøverndepartementet og i SFT.