Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Flom

Her vil dere finne informasjon om flomvarsel og statusrapporter

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

LØRDAG 24.05.2014 12.37, SIST ENDRET 03.12.2020 09.19

Fylkesmannen har ORANGE beredskap

Fylkesmannens vurdering av forberedelser

Fylkesmannen hadde fredag telefonmøte med Fylkesberedskapsrådet og deretter med kommunene i Oppland. Tilbakemeldingene fra Fylkesberedskapsrådsmøtet kan oppsummeres slik:

  • Beredskapen i etatene er økt. Det innebærer at personellister kontrolleres, nøkkelpersonell varsles, økt bemanning, Sivilforsvaret og Forsvaret har varslet sine mannskaper, flommateriell er klargjort, eks sandsekker. Sivilforsvaret har kjørt ut materiell til Ringebu og Otta, Politiet har forhåndsvarslet ifm helikopterstøtte etc.

Kommunene følger situasjonen nøye og har iverksatt beredskap og har tiltak klare for en flomsituasjon.

Aktuelt

Siste varsel ang. flom og jordskred finner du her:

www.varsom.no

Referat fra fylkesberedskapsrådet 23. mai:

Referat