Tidligpensjon for gårdbrukere

Går du med tanker om å la yngre krefter overta gårdsdrifta og selv trekke deg tilbake? Fra du er 62 år kan du benytte deg av tidligpensjonsordningen som opphører når du fyller 67 år. Det er blant annet krav at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier og at du har drevet gården i minst 15 år.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.04.2014

Tidligpensjon utbetales enten som énbruker- eller tobrukerpensjon. Tobrukerpensjon er aktuelt når også brukerens ektefelle/samboer har deltatt i driften. Begge kan motta lønn og ha næringsinntekter fra annen næring i pensjonsperioden. I tillegg kan ordningen kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. Mottaker av tidligpensjon kan imidlertid ikke motta avtalefestet pensjon, andre trygdeytelser fra NAV eller ha næringsinntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk.

Pensjonen utbetales til og med den måneden brukeren fyller 67 år, med mindre brukeren får utbetalt andre typer pensjoner som ikke kan kombineres med tidligpensjonen.

Er du usikker på hvordan regelverk og beregning vil slå ut i ditt tilfelle kan du sende inn en forhåndssøknad. Da vil du få vite om søknaden blir godkjent og størrelsen på utbetalingene. Søknaden sendes kommunen men godkjennes av Fylkesmannen.

Les mer om kriterier under dokumenter til høyre på siden.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.