Økologisk landbruk

Oppdatert 03.01.2022

I økologisk produksjon blir det stilt ekstra krav til miljøhensyn og dyrevelferd. Økologisk landbruk kan bidra til å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig, fordi erfaringer fra økologiske driftsformer blir overført til det konvensjonelle jordbruket.

I økologisk landbruk er målet å bruke de lokale og fornybare ressursene på hvert enkelt gårdsbruk og å bevare og forvalte det biologiske mangfoldet og kulturlandskapet. Det blir for eksempel ikke brukt kunstgjødsel eller kjemisk-syntetiske sprøytemiddel, og regelverket avgrenser hvor mange dyr som kan holdes på et bestemt areal. Økologisk landbruk bidrar dessuten til økt matmangfold og at forbrukerne får tilgang til produkter de ønsker. Debio godkjenner og fører kontroll med den økologiske landbruksproduksjonen. 

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har som oppdrag å videreutvikle økologisk jordbruk som en del av landbruket i fylket. Oppdraget er forankret i Nasjonal strategi for økologisk landbruk. Strategien har som mål å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet.

Fra 2020 har fylkeskommunen overtatt ansvar for å støtte utviklingen av økologisk landbruk gjennom forvaltning av tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak. Dette er midler som kan tildeles kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan også søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Vis mer

Fylkesmannen i Nordland arbeider for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat i fylket.

Mål og strategier for fylkesmannens arbeid med økologisk mat er beskrevet i Økomat - så klart! Strategisk plan for økologisk landbruk i Nordland 2010-2015.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.09.2022

Her er vinneren av Nordnorsk økomatpris 2022

Nordnorsk økomatpris 2022 går til Roger Lockertsen på Nordvoll økologiske gard i Tromsø. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.


Publisert 14.02.2022

Nordnorsk økomatpris 2022

Kom med forslag til vinner av nordnorsk økomatpris 2022 


Publisert 04.02.2021

Kom med forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris 2021

Statsforvalterne i Nord-Norge (tidligere Fylkesmennene) ønsker forslag til kandidater til nordnorsk økomatpris innen 15. mars 2021. Alle er velkomne til å sende inn forslag.


Publisert 04.09.2020

Tre webinarer om økologisk matproduksjon

ØKOUKA er en landsdekkende feiring av økologisk og biodynamisk mat og landbruk i uke 39. I Nordland har økouka både fysiske og digitale arrangementer. I Lofoten skal det blant annet arrangeres åpen gård hos Polarhagen og Lofoten gårdsysteri


Publisert 06.02.2020

Ønsker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2020

Vet du hvem som fortjener pris for å fremme økologisk mat i Nordland, Troms eller Finnmark? Send inn kandidater før 15. mars.


Publisert 08.04.2019

Vant pris for at de sprer økomatglede

Fylkesmannen i Nordland gratulerer vinnerne av Nordnorsk økomatpris 2019. - En aktiv og engasjert formidler av matglede, og ambassadør for økologisk mat og det nordnorske kjøkken, sier juryen om Trasti & Trine i Alta. 


Publisert 10.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019!

Vinneren vil bli offentliggjort og få utdelt Nordnorsk økomatpris 2019 under økomatkonferansen, som skal arrangeres 4. og 5. april 2019 i Bodø.

 


Publisert 03.05.2018

Studietur om økologisk matproduksjon

Er du produsent innen landbruk som er interessert i økologisk matproduksjon i Nordland og ønsker å dra ut for å hente hjem ny inspirasjon og kunnskap?


Publisert 11.09.2017

Nordnorsk økomatpris

Nordnorsk økomatpris er et tiltak i arbeidet til Fylkesmennene i landsdelen, for å påvirke til økt produksjon og forbruk av økologisk mat, i tråd med målsettinger fastsatt av Stortinget.


Publisert 10.02.2017

Nordnorsk økomatpris 2017

Foreslå vinner av årets pris innen 15. juni 2017.