Høstens kurstilbud for lokalmatprodusenter

Kompetansenettverket for lokalmat har tilbud om kompetansegivende tiltak til primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore bedrifter med å få tilgang til den kompetansen de trenger for å utvikle seg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.07.2015

Kurs
I 2015 skal det gjennomføres en rekke kurs i hele landsdelen. Det arrangeres matfaglige kurs, samt at det i samarbeid med Matmerk arrangeres ulike markedskurs. Kursene utvikles årlig på bakgrunn av behov fra næringa i nord.

Besøksordning
I tillegg til kurs kan kompetansenettverket også tilby besøksordning. I en besøksordning kan en matbedrift gratis få en kompetanseperson etter eget behov inn i bedriften i inntil to dager. Et slikt besøk har vært en viktig faktor for utviklingen i flere matbedrifter. Matmerk tilbyr også besøksordning der en får hjelp til å komme videre med salgs- og markedsarbeidet i bedriften.

Kontakt
Ta kontakt med Hilde Halland, hilde.halland@nibio.no, tlf 920 71 008, om du er interessert i å benytte deg av besøksordningen eller ønsker å melde inn kursbehov.

Kursprogram kompetansenettverket for høsten 2015, vedlegg på høyre side.

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og utvikling. 

 Gjennom programmet tilbys mange gode ordninger som kan hjelpe din bedrift videre. 

Kontaktperson i Innovasjon Norge, Nordland:  Elisabeth Utstøl Pettersen, e-post elisabeth.utstol.pettersen@innovasjonnorge.no, tlf 951 54 987

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.