Matproduksjon

Oppdatert 03.01.2022

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Lokal matproduksjon

Nordland har en rekke bedrifter knyttet til lokal matproduksjon. Gruppen bedrifter inkluderer både de som driver med videreforedling, servering fra egen gård og salg fra egen gård. I tillegg til enkeltbedriftene har vi en rekke samarbeids- og bedriftsnettverk i fylket.

Nyheter

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 09.09.2014

"Mat fra Nord-Norge" på Matstreif

Denne uken reiser ni nordnorske matprodusenter sammen til hovedstaden, til Norges største matfestival, Matstreif. I selskap med et mylder av utstillere og spennende mat fra hele landet skal Oslo-borgerne blant annet bli tilbudt reinkjøtt, kyst-multer, ferske reker, fiskekaker, klippfisk, fjellrøye og kaffeost fra de tre nordnorske fylkene.


Publisert 01.08.2014

Det Norske Måltid ønsker produkter og råvarer

For sjette år på rad skal de beste matproduktene i Norge kåres. Har din bedrift kanskje råvarer/produkter som bør konkurrere om en plass i Det Norske Måltid? Da kan du melde deg på i konkurransen nå!


Publisert 11.07.2014

Tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet

Hos Landbruks- og matdepartementet kan det innen 1.9.2014 søkes om støtte til prosjekter.  


Publisert 08.07.2014

Nytt rettledningsmateriell for lokalmatprodusenter

Mattilsynet har utarbeidet nytt og bedre rettledningsmateriale for lokalmatprodusenter. Dette vil være nyttig for lokalmatprodusentene, og gjøre det lettere å orientere seg om regelverket som er satt for å sikre trygg matproduksjon.


Publisert 20.06.2014

Nylansering: Gårdsdriv-ordninga

Vi lanserer nyordninga Gårdsdriv som er et tiltak for de som ønsker å finne ut om reiseliv eller lokal matproduksjon er noe for dem og gården de bor på.


Publisert 13.06.2014

Kurs fra Kompetansenettverket for Lokalmat høsten 2014

Hovedmålgruppen er primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter med mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer.


Publisert 31.03.2014

Nordlands framtid på miniseminar

27.mars var det rigget til miniseminar med tema reiseliv/mat på Mosjøen videregående skole, avdeling Marka. På formiddagen var det avgangselevene på naturbruk som fikk informasjon om muligheter og utfordringer ved å satse på reiseliv og lokal matproduksjon, mens voksenagronomene fikk besøk på ettermiddagen.


Publisert 28.03.2014

Studietur reiseliv og mat


Publisert 19.03.2014

Kompetansenettverket for lokalmat

Jobber du med lokalmat og kjenner at du har behov for kompetansepåfyll? Da kan det hende at kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge har noe å tilby deg.


Publisert 14.03.2014

Vellykket møte på Kleiva

7.mars ble det avviklet et miniseminar for avgangselevene på naturbruk og deltakerne på det nett- og samlingsbaserte voksenagronomkurset på Kleiva. Tema var muligheter og utfordringer ved å etablere seg på gård med reiseliv og småskala matproduksjon.