Matproduksjon

Oppdatert 03.01.2022

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Lokal matproduksjon

Nordland har en rekke bedrifter knyttet til lokal matproduksjon. Gruppen bedrifter inkluderer både de som driver med videreforedling, servering fra egen gård og salg fra egen gård. I tillegg til enkeltbedriftene har vi en rekke samarbeids- og bedriftsnettverk i fylket.

Nyheter

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.08.2017

Nytting informasjon for deg som vil i gang med å produsere lokalmat

Mattilsynet har på sin nettside samlet all informasjon som er relevant for deg som ønsker å komme i gang med å produsere lokalmat.


Publisert 24.05.2017

Tilbud til lokalmatprodusenter

Kompetansenettverket for lokalmat i Nord har et flott kompetansetilbud til primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter som har mål om å utvikle, foredle og selge kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer. Kompetansetilbudet består av kurs, besøksordning og startbesøk.


Publisert 08.05.2017

Gårdsbutikkurs

Fylkesmannen har satt sammen et todelt program for gårdbrukere eller eiere av landbrukseiendommer som har en etablert gårdsbutikk med faste åpningstider.


Publisert 07.12.2016

Hjelp oss med framtida!

Nordland fylkeskommune er i gang med å lage et viktig dokument for landbruket i fylket: Regional plan for landbruk. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til landbruksforetak som driver med grønt reiseliv, matforedling eller Inn på tunet-tjenester.


Publisert 22.04.2016

Gylne måltidsøyeblikk - utlysing av konkurranse

Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk» som skal øke oppmerksomheten på betydningen maten og rammene for måltidene har for eldre på institusjon.


Publisert 13.04.2016

Vellykket avslutningskonferanse for prosjektene Matopplevelser og Grønt reiseliv

Fylkesmannen arrangerte 16. og 17. mars en konferanse med tema: hvordan skape gode mat- og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland.


Publisert 07.04.2016

Startbesøk Lokalmat - nytt tilbud

Går du med planer om å starte opp som matprodusent eller er du så vidt begynt? Da kan et startbesøk hos en etablert matprodusent være veien å gå for å komme videre.


Publisert 14.01.2016

Velkommen til smaksverksted i Bodø 15. mars

På smaksverkstedet skal lokalmatprodusenter lage og smake på en lokalmatbuffet basert på egne produkter sammen med Roy-Magne Berglund. Samme buffet skal serveres til deltakerne på avslutningskonferansen for prosjektene Matopplevelser i Nordland og Grønt reiseliv i Nordland 16.mars. Påmeldingsfristen er 31. januar.


Publisert 11.12.2015

Nord-Norge på nytt til Grüne Woche i Berlin 2016

Norge deltar fra 15. - 24. januar 2016 på Internationale Grüne Woche (IGW)i Berlin, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen sammen med Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.


Publisert 08.12.2015

Hvordan kan vi skape gode mat– og reiselivsopplevelser på gårder i Nordland?

Prosjektene Grøn reiseliv og Matopplevelser Nordland ønsker velkommen til avslutningskonferanse: 16.-17. mars på Hotel Scandic Bodø. Meld deg på innen 14. januar.