Matproduksjon

Oppdatert 08.07.2022

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Lokal matproduksjon

Nordland har en rekke bedrifter knyttet til lokal matproduksjon. Gruppen bedrifter inkluderer både de som driver med videreforedling, servering fra egen gård og salg fra egen gård. I tillegg til enkeltbedriftene har vi en rekke samarbeids- og bedriftsnettverk i fylket.

Nyheter

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 08.10.2021

Nye veier og nye mål!

CIBUM kjøttforedlingsseminar er gjennomført og to fantastiske dager med inspirasjon, faglig påfyll og nettverksetablering er over for lokalmatbedrifter i Nordland som vil videre i sin satsing!


Publisert 06.05.2021

Evaluering av mat som opplevelse

Vi er klar med en ny informasjonsfilm i vårt videobibliotek med tema: Evaluering av mat som opplevelse. 


Publisert 15.03.2021

Ny nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen lanserte i februar en ny nasjonal strategi for urbant landbruk i Norge. Strategien kalt Dyrk byer og tettsteder, skal legge til rette for mer urbant landbruk i byer, bynære strøk og tettsteder. 


Publisert 15.01.2021

Nå skulle vi egentlig ha vært i gang i Berlin!

I dag skulle egentlig startskuddet for årets Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin ha gått, men sånn skulle det ikke bli. Verdens største matmesse ble som mange andre ting avlyst på grunn av koronaen. Forsiktig antagelser fra de mest optimistiske antyder at messen kan være i gang igjen i 2022.


Publisert 30.10.2020

Når kommunen satser på lokalmat og mener det!

Beiarn kommune er en liten kommune som vil satse. Nå satser de på lokalmat og har åpnet et 700 kvm stort næringsbygg hvor kommunens lokalmatprodusenter skal samles. Det nye mathuset skal bli et kraftsentrum for næringsutvikling i bygda, og Beiarn vil bli kjent for sin fantastisk gode mat i hele landet! 


Publisert 06.12.2019

Nytt videobibliotek til de som vil satse på lokalmat og gårdsturisme

Vi lager et videobibliotek til gårdbrukerne i Nordland som vil starte opp med lokalmatproduksjon eller gårdstursime. Her samler vi små filmer om ulike tema som vi vet at gårdbrukerne ønsker kunnskap om. Så langt har vi lagt 8 videoer i biblioteket, og flere skal produseres i 2020. 


Publisert 03.12.2019

Ny kunnskap om grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge

Interessen for melk og kjøtt produsert på grovfôr, med begrenset bruk av kraftfôr, er økende. Konseptet fremmer både dyrevelferd, miljøhensyn og kvalitet, og imøtekommer etterspørselen etter mer miljøvennlig mat blant forbrukere.


Publisert 13.06.2019

Trenger nordnorske kandidater til internasjonal matmesse

Vet du om bedrifter som representerer den beste maten og reiselivet som Nord-Norge har å by på? Fylkesmannen skal samle delegasjonen til Internationale Grüne Woche 2020 i Berlin, en av verdens største forbrukermesser.


Publisert 08.02.2019

Viste seg fram i Berlin

I løpet av noen hektiske dager i Berlin 18. - 27. januar fikk en rekke nordnorske mat- og reiselivsbedrifter vist seg fram på verdens største matmesse. Vi har satt sammen en liten stemningsrapport fra årets Grüne Woche i Berlin. Se filmen her!

 


Publisert 22.01.2018

Forprosjekt Newton Landbruksrom i Bodø

Newton-forprosjektet er initiert av Nordland Bonde-og Småbruarlag i et samarbeid med Nordland Bondelag. Forprosjektet har vurdert muligheten for å etablere et Newton-rom med Landbrukstema i Bodø kommune.