Ny minimumsverdi for prisvurdering av landbrukseiendommer

Landbruks- og matdepartementet har revidert rundskriv M-2/2012 om konsesjon og boplikt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.01.2013

Det er blant annet bestemt at for erverv av konsesjonspliktige landbrukseiendommer, bebygd med bolig, skal prisvurderingen unnlates hvis kjøpesummen er under kr 2.500.000. Boligbebyggelsen må ha en brukbar standard.

I rundskrivet er det også synliggjort andre mindre endringer.