Tilskudd til veterinærdekning 2020

Kommunene i Nordland har fått 20 mill kr til veterinærtjenester i 2020.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2020

Kommunene har ansvar for å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og å organisere klinisk veterinærvakt i henhold til Dyrehelsepersonelloven. Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen tildeler tilskudd som bidrar til å dekke kostnadene.

Årlig tilskudd til alle - stimuleringstilskudd til spesielle tiltak

Kommunene får tilskudd til veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid og kan i tillegg søke om stimuleringstilskudd til veterinærtjenester. Vakttilskudd skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Stimuleringstilskudd skal brukes til tiltak som skal bidra til å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid, i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærtjenester. 

Stortinget innvilger ramme - direktorat og Fylkesmann fordeler

Det er Stortinget som innvilger den årlige rammen for tilskudd til veterinærdekning. Landbruksdirektoratet fordeler hvert år tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, til kommunene. Tilskuddet skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og skal benyttes til godtgjøreles til veterinærer på vakt og til administrasjon. Fylkesmennene fordeler stimuleringstilskuddet, som skal bidra til å sikre veterinærdekning på dagtid. For stimuleringstilskuddet var søknadsfristen 22. februar i år.

20 millioner til kommuner i Nordland i 2020

I 2020 har kommunene i Nordland fått i overkant av 20 mill kr til veterinærtjenester. Vedlagte lister viser fordeling av 15 mill kr i vakttilskudd og 5,3 mill kr i stimuleringstilskudd til kommunene i fylket i år.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.