Tilskudd til tiltak i beiteområder forvaltes av kommunene

Fra 2020 forvalter kommunene tilskudd til tiltak i beiteområder. Frist for søknad og retningslinjer for tilskuddsordningen fastsettes av hver kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2020

Kommunene har fått vedtaksmyndighet for tilskudd til tiltak i beiteområder.

Kommunen skal fastsette frist for søknad om tilskudd og retningslinjer for sin bruk av tilskuddsmidlene. Kommunen skal informere om søknadsfristen og retningslinjene på nettsiden sin.

Ikke alle kommuner har fått en ramme for tilskuddet i år

Fylkesmannen har fordelt en ramme på 1,1 millioner kroner på kommunene i Nordland,  se vedlagt liste. Fordelingen er gjort på grunnlag av informasjon fra kommunene om finansieringsbehov i år og vår erfaring fra tidligere søknadsomganger. Vi vil vurdere en omfordeling av ubenyttet tilskudd etter foreløpig rapport fra kommunene i september.

Hvem kan søke?

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger som er registrert i enhetsregisteret, som har næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planlegger tilretteleggingstiltak i beiteområder. I områder der det ikke ligger til rette for samarbeid kan landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd få tilskudd.

Hvordan søke?

Søknad sendes på elektronisk skjema som finnes i Altinn. Skjemaet heter tilskudd til tiltak i beiteområder. For søkere som ikke har mulighet til å søke elektronisk ligger skjema i PDF-versjon på Landbruksdirektoratets nettside. 

Hva kan man få tilskudd til?

Tilskuddsmidlene kan benyttes til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk, samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Det en føring for bruk av ca. 28 % av rammen til investeringer knyttet til teknologi (f.eks. radiobjeller).

Kommunen kan innvilge inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag til investeringstiltak. Til elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag, avgrenset til inntil 50% av dyretallet i beitelaget eller besetningen. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.