Ekstraordinær søknadsfrist for tilskudd til tiltak i beiteområder

Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Beitelag og andre kan søke om tilskudd til tiltak i beiteområder innen 30. september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.08.2018

For å få brukt opp årets ramme til tiltak i beiteområder har vi fastsatt en ny ekstraordinær frist. Beitelag og landbruksforetak der det ikke er beitelag, som har planer om tiltak i beiteområde kan sende søknad til kommunen innen 30. september 2018.

Ettersom det er begrenset med penger igjen, er vi ekstra nøye med at søknader som kommer inn nå har all nødvendig informasjon og vedlegg.

Hvordan søke

 • Tiltaket må falle inn under formålet med ordningen Tilskudd til tiltak i beiteområder.
 • Søknad skal skrives på eget søknadsskjema for ordningen: SLF-431B.
 • Tiltaket skal beskrives og behovet begrunnes i felt 3 på søknadsskjemaet.
 • Kostnader skal være oppgitt i søknadsskjemaets felt 4 Kostnadsoverslag. Priser på materiell skal være dokumentert med tilbud fra leverandør.
 • Avtaler med grunneierne der tiltaket planlegges skal følge søknaden.
 • Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt skal være vedlagt.
 • Kart som viser hvor tiltaket planlegges skal være vedlagt.
 • Send søknad med vedlegg til kommunen innen 30. september.

Formål med ordningen

Formålet med ordningen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak.

Det kan gis tilskudd til

 • Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
 • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)
 • Tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag) 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.