Tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

I 2017 er det fordelt kr 7 millioner til iverksetting av tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Tilskuddsordningen er et viktig virkemiddel i for å redusere tap av sau og rein i fylket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.05.2017

Størsteparten av midlene er fordelt til søkere innenfor sauenæring og reindriftsnæringa. I tillegg er det tildelt midler til kompetanseheving knyttet til jakt/felling, godtgjøring av kommunale skadefellingslag og til konfliktdempende tiltak.

Den regionale rovviltnemnda har satt av kr 2 350 000,- til tiltak i sauenæringa. Følgende tiltak er prioritert:

  • Gjeting/utvida tilsyn i regi av beitelag/kommuner
  • Elektronisk overvåking (radiobjeller/e-bjeller)
  • Planlagt tidlig sanking
  • Kadaverhundarbeid (kurs)
  • Beredskapsareal

Samme beløp er forbeholdt tiltak i reindrifta, til følgende prioriterte tiltak:

  • Flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder
  • Intensiv gjeting i kombinasjon med tilleggsfôring i tilknytning til kalvinga
  • Tilleggsfôring på vinteren som alternativ til flytting til mindre rovdyrutsatte beiteområder
  • Tidlig slakting av kalv
  • Elektronisk overvåking (radiobjeller/e-bjeller)

Fordeling av midler til de enkelte søknader kan sees i oversikten i høyre marg.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.