Ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Nye regler gjelder for pålegg gitt 3. juni eller senere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2016

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon. Endringene gjelder for pålegg gitt fra og med 3. juni 2016. Søknader med påleggstidspunkt før 3. juni behandles etter gammelt regelverk.

Forskriften erstatter forskrift av 21. juli 2014 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon.

Formål med forskriften

Formålet med forskriften er å medvirke til å bekjempe planteskadegjørere, sykdommer hos dyr og smittestoff.

I den nye forskriften er bestemmelser som er lite i bruk fjernet. Det nye regelverket skal være enklere og mer oversiktlig. Dette vil styrke grunnlaget for lik praksis og gjøre reglene enklere både å forstå og forvalte. Det er tydeliggjort i forskriften at erstatningsordningen i planteproduksjon avgrenses til pålegg om destruksjon av egenproduserte planter og plantedeler.

Det er fastsatt nye satser for erstatningsberegningen i husdyrproduksjonen. Det har også blitt en økning i godtgjøring av egeninnsats i arbeid med smittesanering i både plante- og husdyrproduksjon.

Viktige endringer i nytt regelverk

  • For å ha rett på erstatning innen planteproduksjon må virksomheten ha rett til produksjonstilskudd eller ha en omsetning på minst 50 000 kroner siste 12 måneder (tidligere 20 000 kroner).

  • Nye satser for erstatningsberegningen i husdyrproduksjon er fastsatt.

  • Erstatningsordningen i planteproduksjon avgrenses til pålegg om destruksjon av egenproduserte planter og plantedeler.

  • Godtgjøring av egeninnsats i arbeid med smittesanering i både plante- og husdyrproduksjon har økt.

  • Tilskuddsordningen "Omlegging til annen produksjon" og erstatningsordningen for kassert ku- og geitmelk grunnet radioaktivitet er avviklet.

Nytt rundskriv kommer

Landbruksdirektoratet skal utarbeide nytt rundskriv til den nye forskriften høsten 2016.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.