Ved avlingssvikt er det viktig å dokumentere skaden og melde fra til kommunen

Erstatning for avlingssvikt er betinget av at foretaket kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Foretaket må også melde fra til kommunen når skade har oppstått. Dette fordi forvaltningen skal kunne kontollere at det er klima som er årsak til avlingssvikten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.06.2017

Vinterskader i eng

Flere kommuner har meldt fra om betydelige vinterskader i eng i år. Ordningen med tilskudd til reparasjon av vinterskadd eng ble avviklet som følge av jordbruksavtalen for 2015.

Arealtilskuddet til grovfôr i Nordland og store deler av Troms ble samtidig økt med kr 4 per dekar for å kompensere for bortfallet av tilskuddet til reperasjon av vinterskadd eng.

Alle foretak har plikt til å begrense egne avlingstap. Det betyr at vinterskadd eng må repareres for å unngå avlingssvikt. Når enga repareres og med en god vekstsesong kan foretaket unngå avlingssvikt.

Foretaket har plikt til å begrense tap

For å få klimabetinget erstatning for avlingssvikt må prinsippene om god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arrealet må være tilsådd eller tilplantet
  • Vinterskadet eng må være utbedret
  • Art og sort må være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet må være godt drenert
  • Avlingen må høstes

Meldeplikt

Gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd. Det gir kommunen anledning til å kontollere arealet og skadeårsak. Kommunens stedlige kontroll gir beste form for dokumentasjon. Melding uten påfølgende kontroll har begrenset verdi som dokumentasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. oktober. Søknad sendes via Altinn.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.