Tilskudd til digital hjemmeoppfølging av kronisk syke

Søknadsfrist:
3. juni 2022
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023

Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP). Ordningen er et av tiltakene i videreføring av NVP.

Publisert 27.04.2022

Tilskuddsordningen skal bidra til at kommuner, herunder fastleger, i samarbeid med helseforetak, tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS, sendt ut brev til alle landets kommuner for å gjøre dem oppmerksomme på at tilskuddet lyses ut, og for å oppfordre til at kommuner innen samme helsefellesskap diskuterer samarbeid om å søke.

Du finner søknadsskjema hos Helsedirektoratet.

 

Søknadsfrist:
3. juni 2022
Målgruppe:
Kommuner
Ansvarlig:
Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023