Tilskudd til siidaandeler og reinlag

Søknadsfrist:
31. mai 2022 23:59
Målgruppe:
Siidaandeler og reinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Leder av siidaandel og reinlag

Gjelder særskilt driftstilskudd til ungdom, kvinner, etableringstilskudd, produksjonspremie, kalveslaktetilskudd og ektefelle-/samboertillegg.

Publisert 30.03.2022

Søk tilskudd på digitalt søknadsskjema og send søknaden via Altinn. Der kan du også laste opp vedlegg. Skjemaet ble tilgjengelig 10. mars.

Du kan også levere søknaden på papirskjema og sende skjemaet til Statsforvalteren i Nordland. Du må levere papirskjema hvis du har levert melding om reindrift på papir.

Husk å legge ved all relevant dokumentasjon som er beskrevet i søknadsskjemaet.

Melding om reindrift må være godkjent for alle siidaandeler i distriktet før vi kan behandle tilskuddssøknaden.

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskudd til den som står oppført som leder av siidaandelen. Utbetaling skjer fra 1. juli, og etter det en gang per uke etter hvert som vedtakene er klare.

Søknadsfrist:
31. mai 2022 23:59
Målgruppe:
Siidaandeler og reinlag
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Leder av siidaandel og reinlag