Ivareta naturmangfold i kommuneplanleggingen

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene

Målet for ordningen er at kommunene skal øke sin kunnskap om egne naturverdier, slik at de kan gjøre politiske valg på et bedre kunnskapsgrunnlag tidlig i planprosessene.

Publisert 26.01.2022

Gjennom arbeid med en tematisk kommunedelplan for naturmangfold kan kommunene øke sin kunnskap om egne naturverdier. Kommunedelplan for naturmangfold skal styrke kunnskapsgrunnlaget for politiske og administrative beslutninger, skape forutsigbarhet for forvaltningen, eiere og utbyggere og være et redskap for å synliggjøre naturmangfoldet som verdi.

Dette skal primært være en egen kommunedelplan, utarbeidet etter plan- og bygningslovens prosesser og krav til medvirkning. Det kan, etter nærmere avtale med Miljødirektoratet, også gis støtte til et planarbeid der naturmangfold inngår som en egen temadel med mål og handlingsplan for gjennomføring av tiltak i en mer helhetlig plan for klima og miljø.

Nærmere informasjon fins hos Miljødirektoratet.

Søknadsfrist:
1. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene