Prosjektskjønnsmidler 2022

Søknadsfrist:
25. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommunene

Prosjektskjønnsmidlene skal bidra til nye løsninger, fornying og innovasjon. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som styrker kommunen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler

Publisert 26.01.2022

Statsforvalteren i Nordland har for 2022 satt av ca. 40 mill. kroner av skjønnsmiddelpotten til prosjekter, hovedsakelig knyttet til fornying og innovasjon i kommunesektoren.

Satsningsområdene for 2022 er:

  • Barnehagemyndighetens og skoleeiers ansvar for god kvalitet i barnehage og grunnopplæring.
  • Etablering av spisskompetansemiljøer på fosterhjemsområdet for å gi
    fosterhjemmene tilgang på spesialisert veiledning.
  • Videreutvikling av helsefellesskap for å skape en ny arena for helhetlige og sammenfallende tjenester.
  • Klima og FNs bærekraftmål. 
  • Planlegging, omstilling og samarbeid om nye løsninger.

Statsforvalteren sendte eget brev til kommunene om dette 29.11.2021 (jf. høyre marg). Her blir satsingsområdene nærmere beskrevet, og det går også fram hva som kreves for å komme i betraktning for tildeling av disse midlene. 

Søknadsfrist:
25. februar 2022
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommunene