Kommunalt rusarbeid - overgangsordning

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59

Overgangsordningen skal sikre at kommuner som mottok tilskudd i 2021 kan søke tilskudd til videreføring av stillinger i henhold til regelverkets punkt 2 og 4.

Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Publisert 28.01.2022

Tilskudd til kommunalt rusarbeid skal avvikles til fordel for en ny ordning. For å sikre de kommunene som mottok tilskudd til kommunalt rusarbeid i 2021 er det etablert en overgangsordning. Formålet er varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Det er ikke anledning til å sende nye søknader gjeldende fra 2022.

Digital søknads-/rapporteringsskjema

Søknadsskjema og regelverk

Ved behov for teknisk bistand kan kommunene kontakte: hjelp@statsforvalteren.no

Søknads- og rapporteringsfrist:        

15. februar 2022

 

 

Søknadsfrist:
15. februar 2022 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner som mottok tilskudd i 2021
Rapporteringsfrist:
1. februar 2023 23:59