Tilskudd til naturforvaltningstiltak

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Kommuner, lag og organisasjoner
Ansvarlig:
Statsforvalteren og Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, lag og organisasjoner
Ungfiskundersøkelser i Møsjebekken
Ungfiskundersøkelser i Møsjebekken Foto: Morten Halvorsen / Stasforvalteren.

Miljødirektoratet forvalter en rekke tilskuddsordninger for gjennomføring av god naturforvaltning. Her er en oversikt over noen viktige ordninger for Nordland.

Publisert 06.01.2022

Nedenfor er det lagt inn lenker til aktuelle steder i "Elektronisk søknadssenter",  der det også finnes en oversikt over alle ordningene som Miljødirektoratet forvalter. Nærmere omtale av de enkelte ordningene finnes ved å følge lenkene nedenfor.

Søknadsfrist:
15. januar 2022
Målgruppe:
Kommuner, lag og organisasjoner
Ansvarlig:
Statsforvalteren og Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner, lag og organisasjoner