Tidligpensjon for reindriftsutøvere

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Leder av siiddandel og ektefelle/samboer
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Leder av siidaandel

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsovergangen i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.

Publisert 07.07.2021

Leder av siidaandel kan søke om tidligpensjon. Det er også mulig for leder å søke om tobrukerpensjon sammen med ektefelle eller samboer.   

Søknad sendes til Statsforvalteren. 

For mer informasjon, se lenke til Landbruksdirektoratets nettside.  

Søknadsfrist:
Løpende
Målgruppe:
Leder av siiddandel og ektefelle/samboer
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Leder av siidaandel