Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer

Søknadsfrist:
12. april 2021 23.59
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner

Koronapandemien og ivaretakelse av smittevernhensyn krever fortsatt ekstra ressurser for å opprettholde det kommunale helse- og omsorgstilbudet for målgruppen.

Publisert 15.03.2021

Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronapandemien.

Det er bare kommuner som kan stå som mottaker av disse tilskuddsmidlene. De kan søke alene, eller i samarbeid med spesialisthelsetjenesten, privat, ideell og frivillig sektor. Det oppfordres spesielt til samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner. 

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.

I tillegg til en kort beskrivelse av utfordringsbildet og en beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører, skal det oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket som ligger vedlagt.

Søknaden sendes til Statsforvalterens postmottak: sfnopost@statsforvalteren.no

Rapporteringskrav - og frister vil framkomme i vedtaksbrevet fra Statsforvalteren.

For mer informasjon, se Helsedirektoratets nettside: 

Søknadsfrist:
12. april 2021 23.59
Målgruppe:
Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner