Hva er verdifulle naturtyper?

Ålegressenger er svært artsrike systemer og spiller en viktig rolle som oppvekst- og næringsområde for mange fiskearter.
Ålegressenger er svært artsrike systemer og spiller en viktig rolle som oppvekst- og næringsområde for mange fiskearter. Foto: Øystein Paulsen / Havforskningsinstituttet.

Verdifulle habitater har større betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen, også utenfor selve habitatet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.11.2022

Verdifulle naturtyper som forekommer i gruntvannsområder, slik som tareskog, ålegressenger, gytefelt og kamskjellforekomster, er relativt godt kartlagt eller modellert. Verdifulle habitater på grunt vann er blant annet tareskog, ruglbunn og ålegresseng.

Ruglbunn dannes av røde kalkalger. Ruglklumpene ligger lag på lag, og danner fine hulrom og skjulesteder for mange smådyr.
Ruglbunn dannes av røde kalkalger. Ruglklumpene ligger lag på lag, og danner fine hulrom og skjulesteder for mange smådyr. Foto: Eli Rinde / NIVA.

Naturtyper i dyphavsområder, som blant annet korallforekomster er derimot kun sporadisk kartlagt og vi mangler derfor i stor grad kunnskap om utbredelse av naturtypene og rødlistede arter som finnes i slike dype habitat.

Mange av disse habitater på dypt vann inneholder typisk skjøre arter som er mer følsommer og som vokser langsomt og kan bli veldig gamle. Dette gjør disse naturtypene mer sårbare for  forstyrrelser. Verdifulle og sårbare habitater på dypt vann er for eksempel korallrev, korallskog, svampsamfunn og sjøfjær.bunn

Tareskogene er tilholdssted for en rekke organismer og viktige oppvekst- og næringsområder for mange fiskearter.
Tareskogene er tilholdssted for en rekke organismer og viktige oppvekst- og næringsområder for mange fiskearter. Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet.

NIVA har nylig publisert forslag til forvaltningsrelevante marine naturelementer, som gir en oversikt over de mest verdifulle naturtypene. Slike prioriterte naturtyper er enten truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt.

Havforskningsinstituttets rapport inneholder en oversikt over naturtyper som kan inngå i kartlegging eller risikovurdering. Denne tabellen gir også oversikt over kartleggingsstatus til de enkelte naturtypene, rødlistestatus og antatt rehabiliteringsevne, som indikasjon for naturtypenes sårbarhet. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.