C-undersøkelser og koronavirus

På grunn av koronasituasjonen kan oppdrettsselskapene melde behov om utsettelse for å gjennomføre C-undersøkelser som er planlagt før 1. juni 2020.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2020

Behov for utsettelse

På grunn av de tiltakene myndighetene har iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset i befolkningen, ser vi at det kan bli utfordrende for akvakulturanleggene å få utført planlagte C-undersøkelser i henhold til NS 9410:2016. 

Vi ber oppdrettsselskap som har C-undersøkelser som er planlagt gjennomført før 1. juni 2020 melde fra til Fylkesmannen i Nordland om eventuelt behov for utsettelse, dersom dere på grunn av smitterestriksjonene ikke får gjennomført disse på tidspunkt som er angitt i standardens punkt 8.4 eller punkt 8.7.

Krav til melding om utsettelse

Melding om utsettelse må inneholde en redegjørelse med begrunnelse for behovet om utsettelse, samt en uttalelse fra konsulent om utfordringene rundt gjennomføring av C-undersøkelse. Meldingen bør  også si noen om når utsatt undersøkelse er tenkt gjennomført.

Meldingen sendes til fmnopost(at)fylkesmannen.no.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.