Om klima og natur for planleggere - webinarserie

Dato:
5. mars 2024 09.00 - 10. desember 2024 09.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Miljødirektoratet
Målgruppe:
Kommunene
Webinarene er rettet mot de som jobber med planarbeid i kommunene. Foto: Miljødirektoratet.

Velkommen til en felles møteplass om naturmangfold, utslippskutt og klimatilpasning i kommunalt planarbeid!

Publisert 18.01.2024

Miljødirektoratet inviterer til en serie webinarer for planleggere i kommunene.

Serien består av i alt 10 webinarer i perioden mars - desember 2024, og handler både om:

  • hvordan plan- og bygningsloven bør brukes og
  • tilgjengelig kunnskap for å sikre hensynet til klima og naturmangfold i planleggingen.

Du finner mer informasjon om webinarene og påmelding på Miljødirektoratets nettsider.

Kunnskapsarena for klima og natur i planlegging