Høstkonferanse - Leve hele livet 2021

Dato:
19. oktober 2021 - 20. oktober 2021
Sted:
Scandic Havet
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som jobber med Leve hele livet og frivillige organisasjoner

Statsforvalteren i Nordland arrangerer denne konferansen i samarbeid med regionalt støtteapparat for Leve hele livet. 

Hold av dagene 19. og 20. oktober, mer informasjon kommer senere. 

 

Publisert 22.02.2021
Dato:
19. oktober 2021 - 20. oktober 2021
Sted:
Scandic Havet
Arrangør:
Statsforvalteren i Nordland
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som jobber med Leve hele livet og frivillige organisasjoner