Fokus på god kartleggingspraksis

Digital fagdag om kartlegging av rus og psykiske helseproblemer ble arrangert 9. juni. 

Det landsomfattende tilsyn rus/psykisk helse gjennomført av Helsetilsynet i 2017 - 18 viste at det var et godt stykke igjen til likeverdige tjenester for personer med samtidig rus og psykiske lidelser. Et av momentene som ble avdekket i tilsynet var kommunenes manglende kartleggingspraksis.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP), KoRus-Øst og Statsforvalteren i Innlandet har tatt initiativ til en digital fagdag hvor søkelyset rettes mot egnede kartleggingsverktøy og god kartleggingspraksis. 

Mer informasjon, program for fagdagen finner du i vedlagte link.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.