Nye rutiner for søknad om tilskudd til samiskopplæring i grunnskolen

Statsforvalteren i Nordland legger nå om på våre rutiner. Dette skjer samtidig som våre søknadsskjema blir erstattet av nye nasjonale skjema for søknad om tilskudd til samiskopplæring.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.02.2021

Tidligere har det vært slik at kommunen/friskolen søkte om tilsagn for årstimer kommende skoleår, og kommunen/friskolen søkte deretter om tilskudd for gjennomførte timer for høst og vår.

Nå forenkler vi våre rutiner ved at kommunen/friskolen leverer prognose for hvor mange timer de trenger (april), og kun søker om tilskudd en gang i året (november).

Planlegging av samiskopplæring for kommende skoleår

Samiske elever velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt. Opplæringen skjer ved stedlig undervisning eller ved fjernundervisning.

Innen 1.mars skal alle kommuner og friskoler ha informert foresatte og elever via rektor om retten til samiskopplæring, og foresatte gir beskjed til skolen om de ønsker samiskopplæring for sine barn.

1.april

Kommunen/friskolen har frist 1.april årlig til å sende en samlet prognose for timetall til samiskopplæring via elektronisk prognoseskjema til Statsforvalteren.

1.mai
Innen 1.mai vil Statsforvalteren gir tilbakemelding til kommuner og friskoler om timetall.

Kommuner og friskoler tar samiskopplæring inn i timeplanleggingen slik at all samiskundervisning starter ved skolestart, også fjernundervisning som gis av en tilbyder i annen kommune.

Søknad om statstilskudd til samiskopplæring hvert skoleår

15.november

Kommunen/friskolen har frist 15. november årlig for å levere søknad om refusjon av statstilskudd til samiskopplæring samlet for alle sine skoler via elektronisk skjema til Statsforvalteren. Det skal ikke sendes søknader fra enkeltskoler.

De to kommunene i Nordland innenfor det samiske forvaltningsområdet søker fortsatt om statstilskudd til samiskopplæring gjennom søknadsskjema i GSI.

Utbetaling av tilskudd

Statsforvalteren i Nordland vil utbetale tilskudd til kommuner/friskoler i desember og juni årlig. Statstilskudd blir utbetalt for hvert budsjettår med 7/12 i juni og 5/12 i desember.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.