Tilskudd og refusjoner

Skoleeiere i og utenfor samiske forvaltningsområder får tilskudd for opplæring i samisk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.04.2020, Sist endret 15.11.2021

Søknadsfrister for statstilskudd er som følger:

1. april: Frist for å levere prognoser for timer til neste skoleår
15. november: Frist for å søke refusjon for timer inneværende skoleår.

Friskolen eller kommunen leverer en samlet søknad for sine skoler, og må vedlegge følgende oversikt: Elevnavn, klassetrinn, om elevene har nord-, sør- eller lulesamisk, samisk som førstespråk (samisk 1) eller andrespråk (samisk 2/3) og om det gis eneundervisning eller gruppeundervisning (husk å påføre hvilke elever som utgjør hvilke grupper).

Timetall samisk opplæring

Samisk som førstespråk:

1.-4. trinn: 161 timer per år

5.-7. trinn: 104 timer per år

8.-10. trinn: 95 timer per år

Samisk som andrespråk:

1.7. trinn: 87 timer per år

8.-10. trinn: 76 timer per år

Timene regnes som 60-minutters enheter.

Dette er et minstetimetall. Innenfor hovedtrinn (1.-4. f.eks.) kan timene fordeles ulikt mellom trinn.

Om tilskuddet

Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats per klokketime (60 minutter-enheter). Tilskuddssatsen fastsettes i forbindelse med det årlige statsbudsjettet. Tilskuddet utbetales i to omganger: 5/12 for høstsemesteret og 7/12 for vårsemesteret. Kommunen plikter å melde ifra dersom tilskuddsgrunnlaget endrer seg etter at tilskudd er innvilget. Tilskuddet utbetales på bakgrunn av læreplan (1. eller 2. språk), antall grupper og hvilket årstrinn eleven går på. Statsforvalteren gjør en rimelighetsvurdering av søknadene før tilskuddet innvilges. Det betyr at vi går igjennom hvordan opplæringen er organisert. Kommunen kan ikke regne med å få utbetalt statstilskudd for enkeltelever når disse kunne hatt opplæring samlet i en gruppe. Dersom kommunen er i tvil om organiseringen de har valgt blir oppfattet som rimelig når søknaden om statstilskudd skal behandles, så ta kontakt med oss for å få det avklart på forhånd. 

Skoleeiere innenfor samisk forvaltningsområde

Skoleeiere innenfor samiske forvaltningsområde, trenger ikke sende elektronisk søknad. Disse generer søknadsskjema i GSI basert på tall per 1. oktober og sender søknaden innen 15. november til Statsforvalteren i Nordland.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.