Skolene må bli flinkere til å oppfylle aktivitetsplikten sin

I fire av fem saker som fylkesmennene har vurdert, oppfyller ikke skolene aktivitetsplikten sin. Det er uakseptabelt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.08.2018

Oppsummeringen av første året med håndhevingsordning, viser at elevene får medhold i fire av fem tilfeller der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt sin aktivitetsplikt.

Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing, sier kunnskaps- og integreringsmininister Jan Tore Sanner.

Høsten 2017 innførte regjeringen et nytt og strengere mobbelovverk, og en ny klageordning til fylkesmennene. Klageordningen gir foreldre og elever mulighet til å klage hvis de mener skolen ikke tar mobbingen på alvor. Målet er å gi elever rask og riktig hjelp tidlig.

– Barn er sårbare, og det er viktig at både skole og foreldre tar tak i dårlig skolemiljø og mobbing så tidlig som mulig. Det skal være nulltoleranse mot mobbing. Det er derfor viktig at de som opplever mobbing sier fra og bruker mulighetene som regelverket gir, sier Sanner.

Du kan lese hele pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet på regjeringen sine nettsider.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.