Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til en ekstra innsats for nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2023

Målet med ordningen er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen. Kommunene kan nå søke om tilskudd til svømmeopplæring.

Bakgrunn

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring og er overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Midlene skal stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Tildelte midler er ikke ment å dekke totale kostnader med svømmeopplæringen, men skal være et tilskudd. Kommunen må dekke øvrige kostnader selv. Tilbudet skal gis i tillegg til ordinær undervisning.

Målgruppe

De tildelte midlene skal brukes til svømmeopplæring for nyankomne elever. Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.

Mål med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Følgende skal legges til grunn for søknaden

  • Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.
  • Søknader som beskriver samarbeid med frivillige organisasjoner, vil bli prioritert.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres eller legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Det kan søkes om tilskudd på maksimalt kr. 1 750 kroner per elev.
  • Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.

Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.

Statsforvalteren utbetaler midlene til kommunene. Kommunene som mottar midler, skal rapportere til Statsforvalteren på hvem (skoler og frivillige organisasjoner) og hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen. Rapporteringsfrist er 31.01.2024.

Søknadsfrist: 15. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.