Endringer i lovverket om opplæring til nyankomne vedtatt

Stortinget har vedtatt midlertidige lovendringer som følge av ankomst av fordrevne barn og unge fra Ukraina. Barn som kommer til Norge skal få et fullverdig opplæringstilbud senest innen tre måneder. 

Publisert 14.06.2022

Kommunen har fortsatt plikt til å gi opplæring så raskt som mulig. I dagens  regelverket er plikten å tilby fullverdig opplæringstilbud innen en måned. 

Dette er gjort for å gi kommunene bedre mulighet til å finne egnede lokaler og ansatte for å kunne gi et fullverdig opplæringstilbud og gjøre det enklere for kommunene å ta imot flere fordrevne på en gang.

Innføringstilbud

Kommunen kan bestemme at alle nyankomne elever skal gå i et innføringstilbud, dersom det er nødvendig for å kunne gi et forsvarlig tilbud. I dagens regelverk krever dette samtykke fra foresatte. 

Rett til barnehageplass

Barn får rett til barnehageplass når de bosettes. Kommunens ordinære inntaksreglement følges. De nye midlertidige reglene åpner også for midlertidig godkjenning av barnehager og at departementet kan gi forskrifter om midlertidige barnehager. 

Det nye midlertidige regelverket gjelder til 1. juli 2023

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.