Barn i fosterhjem og vedtak om spesialundervisning

For elever som bor i fosterhjem utenfor hjemkommunen er hjemkommunen ansvarlig for å utarbeide vedtak om spesialundervisning, på bakgrunn av sakkyndig vurdering gjort i kommunen der barnet mottar opplæringa. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.12.2018

Et enkeltvedtak om spesialundervisning skal blant annet si noe om innholdet i opplæringa, omfang av denne, organisering og kompetanse, og gjøres på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. For elever som bor i fosterhjem utenfor hjemkommunen er det hjemkommunen som er ansvarlig for å fatte vedtaket, basert på sakkyndig vurdering gjort i kommunen der barnet mottar opplæringa. Dette fremgår av brev fra Utdanningsdirektoratet av 22.11.2018.

I forskrift til opplæringsloven § 18-1 kommer det frem at hjemkommunen skal fastsette omfanget av spesialundervisningen etter tilråding i sakkyndig vurdering i vertskommunen (altså der barnet er i fosterhjem), og at det økonomiske ansvaret følger av det fastsatte omfanget. Hjemkommunen skal imidlertid også fastsette innholdet i opplæringa, organisering og kompetanse.

I tilsvarende bestemmelse i barnehageloven fremgår det tydelig at hjemkommunen skal fatte vedtak om spesialpedagogisk hjelp, jf. forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder § 3.  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.