Ekspertgruppe - spesialundervisningen er for dårlig

Idag leverte ekspertgruppen ledet av Thomas Nordahl sin rapport om det spesialpedagogiske tilbudet til barn og unge.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.04.2018

Ekspertgruppen slår i sin rapport, "Inkluderende fellesskap for barn og unge", fast at det spesialpedagogiske tilbudet er for dårlig.

Gruppen peker på at mange barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp møter på ufaglærte eller ansatte uten relevant pedagogisk kompetanse. De peker videre på at det tar for lang tid før hjelpen settes inn, at det settes for lave krav og at tilbudet for mange virker eksluderende.

Ekspertgruppen foreslår at det etableres en eget pedagogisk støttesystem i barnehager og skoler, og at det etableres et tverrfaglig pedagogisk veiledningstjeneste i kommuner som erstatter og integrerer dagens PP-tjeneste og deler av Statped.

Du kan lese mer om dette og ekspertgruppens rapport ved å følge linken i høyremenyen

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.