Informasjon om kompetansemidler til studie 2024/2025

Barnehageeiere med en eller flere ansatte som allerede tar eller skal ta en utdanning, kan til høsten søke om kompetansemidler til studie for 2024/2025.

Publisert 02.07.2024

For tildeling av kompetansemidler, er det i samarbeidsforumet vedtatt en fordelingsnøkkel til videre arbeid med kompetanseutvikling i Nordland fylke.

70 prosent skal gå til kollektive kompetansetiltak - regional kompetanseutvikling/barnehagebaserte tiltak.

30 prosent skal gå til "andre tiltak" som tilsvarer tidligere tilretteleggingsmidler til studie.

Statsforvalteren i Nordland har 3.256.800 kroner til tildeling og det tildeles i Nordland inntil kroner 70.000,- per student

Kriterier for tildeling av kompetansemidler

Med utgangspunkt i barnehagenes egne årsrapporter fra 2023, ser vi tydelige behov for å prioritere tiltak som øker antall pedagoger i barnehagene.

Statsforvalteren i Nordland vil derfor i 2024 tildele midler til tiltak ut fra følgende prioriteringer:

  1. Arbeidsplassbasert og samlingsbasert barnehagelærerutdanning, inkludert ABLU S
  2. Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
  3. Kompetansehevingsstudier for assistenter i barnehage
  4. Veiledningskompetanse for barnehagelærer i barnehage

Ved oversøking gjøres denne prioriteringen: 

  1. Studenter som går på ABLU S, ABLU og samlingsbasert barnehagelærerutdanning
  2. Antall dispensasjoner i den enkelte kommune
  3. Antall dispensasjoner i den enkelte barnehage
  4. Hvor i forløpet studenten er. Det prioriteres at studentene fullfører utdanningsforløpet og da vil de som har kommet lengst, bli prioritert først. 

Midlene vil bli utbetalt for hele studieåret, to semestre. 

Dette er midler som barnehageeier må søke om hvert år. Midlene er knyttet til den enkelte ansatte og skal derfor tildeles den barnehagen den ansatte jobber i.

Søknadsskjema åpner 15.08.2024. 

Søknadsfristen er 20.09.2024. Tildeles etter 15.10.2024. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.