Vårres unga - vårres framtid

Vårres unga – vårres framtid, for barn og unges beste - handler om FNs barnekonvensjon i kommunene i Nordland.
Vårres unga – vårres framtid skal hjelpe kommunene i sin planlegging med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, for å kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.

Sjumilssteget har laget en nasjonale nettside som kan brukes av deg som jobber for og med barn og unges rettigheterHer finner du nyttige lenker, sjumilsstegmateriale og nett-tv. 

Trykk her for å gå til siden  

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Strategi mot barnefattigdom

For første gang har regjeringen lagt fram en egen strategi mot barnefattigdom. Strategien inneholder 64 tiltak som skal bidra til at alle barn får lik mulighet til deltakelse og utvikling.


Robuste barn og unge - Oppvekstkonferanse Sømna kommune


Norge rundt med Ungdom i Svevet

Nytt magasin med artikler fra hele landet publisert.


Systematisk arbeid med stor effekt for ungdom

Fylkesmannen i Nordland gjennomførte i november og desember studietur til Arbeidsinstituttet i Buskerud for Nav-ansatte som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Ved Arbeidsinstituttet får ungdom som faller ut av ordinær videregående skole mulighet for tilrettelagt skoleløp. Her arbeides det systematisk med AI-metodikk og gjennomføringsprosenten er på 92.


Velkommen til Inn på tunet-konferanse i Bodø

Vi inviterer til konferanse om omsorgs- og velferdstjenester på gårdsbruk på Thon hotel Nordlys i Bodø 12.-13. februar 2015.


Opplysningsplikten setter taushetsplikten til side

Manglende meldinger til barneverntjenesten kan få alvorlige konsekvenser for barn som trenger barnevernet aller mest.  Fire departementer har sendt et felles brev til alle landets kommuner der det presiseres at alle har et ansvar for å sikre at barneverntjenesten blir varslet i tide.


Invitasjon til Dialogkonferanse NordlandBufdir i samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer til fylkesvise dialogkonferanser som skal bidra til felles faglig forståelse og være en arena for diskusjon.


Konferanse - Traumer i skolen

RVTS og RKBU arrangerer kurs om Traumer i skolen i Nordland våren 2015.

 

 


Markering av FN's barnekonvensjon på Sortland


Gratisprinsippet i grunnopplæringen