Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stadfester delvis og opphever

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har nå sluttbehandlet to byggesaker som har fått mye oppmerksomhet. I den ene saken oppheves kommunenes vedtak, mens kommunens vedtak i den andre saken delvis stadfestes.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.05.2017

Det er to mye omtalte byggesaker som har vært til klagebehandling hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. I den ene saken har Innherred samkommune i en kontroll, på en eiendom i Åsenfjord i Levanger kommune, kommet over forhold de mente var ulovlige byggetiltak. Kommunen fattet derfor vedtak med pålegg om retting og varslet samtidig om tvangsmulkt. Bakgrunnen var at kommunen mente uthuset på tomten var i strid med reguleringsplanen for området. Dette var hytteeierne uenig i, og de klagde derfor på vedtaket.


Ikke i strid med plan


Etter å ha vurdert saken har Fylkesmannen kommet til at kommunen har lagt feil forståelse av reguleringsplanen til grunn når de har vurdert og behandlet saken. Fylkesmannen mener dette har ført til at kommunens vedtak derfor er fattet på feil grunnlag. Av den grunn opphever Fylkesmannen Innherred samkommune sitt vedtak om retting og tvangsmulkt. Vedtaket er endelig.


Naust i Inderøy


I den andre saken Fylkesmannen har hatt til behandling er det et naust som står sentralt. Saken gjelder en klage på Inderøy kommunes vedtak om ulovlighetsoppfølging av et naust og en del andre tiltak/forhold på Skjelvågen. Fylkesmannen er enig med kommunen at fasaden på bygget er i strid med det som fremgår av byggesøknaden, og at det derfor foreligger ulovlig fasadeendring. Videre er Fylkesmannen enig med kommunen i at det foreligger ulovlig bruksendring av naustet.

I sitt vedtak skriver Fylkesmannen at klagen delvis har ført frem, og at kommunens vedtak stadfestes delvis. Fylkesmannen stadfester delen av vedtaket som omhandler pålegg om retting av fasade, pålegg om fjerning av badstue i naustet, pålegg om fjerning av terrasse, trapp, utepeis, samt pålegg om fjerning av støttemur og anlagt plen.

Fylkesmannen omgjør kommunens pålegg om fjerning av vann og avløp og fjerning av kjøkkeninnredning.  Klagen har derfor delvis ført frem.