Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Opphever kommunens vedtak

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opphever Stjørdal kommunes vedtak som tillater saltak på Fosslibekken barnehage. Et saltak vil øke høyden på bygget ytterligere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.03.2016

De siste årene har Fylkesmannen behandlet en rekke klagesaker knyttet til Fosslibekken barnehage i Stjørdal. Siste klagesak ble avgjort i slutten av februar. Da stadfestet Fylkesmannen Stjørdal kommunes vedtak som pålegger eierne av barnehagen å rette bygget, slik at barnehagen blir i tråd med reguleringsplanen for området.

Ønsker å endre til saltak

Etter at kommunen kom med krav om retting av bygget, sendte tiltakshaver en byggesøknad som går ut på å endre fra pulttak til saltak. Et saltak vil gjøre at barnehagen blir noe høyere enn i dag. Denne søknaden har kommunen godkjent, og det er en klage på dette vedtaket Fylkesmannen nå har sluttbehandlet. 

I sin behandling av byggesøknaden om endring til saltak har Stjørdal kommune lagt til grunn at dispensasjoner innvilget i 2010 kunne legges til grunn under behandlingen av den nye søknaden om rammetillatelse i 2014. Fylkesmannen er uenig i dette, da dispensasjonene som ble gitt var ment til et bygg med pulttak med redusert høyde, og ikke ett saltak med økt høyde.

Ny behandling?

Fylkesmannen mener det omsøkte tiltaket krever ny dispensasjonssøknad, og at man ikke kan legge de tidligere dispensasjonene til grunn.

-Min vurdering er at bygget ikke kan bli stående slik det er nå, med mindre Stjørdal kommune endrer reguleringsplanen slik at tiltaket hjemles i en omregulert plan, sier assisterende kommunaldirektør Sissel E. Slapgård hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.